InfoAuditas

UAB „Infoauditas“ – audito įmonė, jau daugiau kaip 15 metų veikianti audito įstatymo reglamentuojamose veiklos srityse, teikianti savo paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms visoje Lietuvoje.

 

Apie mus

Finansinių ataskaitų auditas

UAB „Infoauditas“ atlieka įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotų finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS), auditą.

Projektų auditas

UAB „Infoauditas“ atlieka Europos Sąjungos ir kitų fondų teikiamos paramos lėšų auditą, konsultuoja projektų finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, fondo lėšų įsisavinimo bei kitais klausimais.

Buhalterinė apskaita

UAB „Infoauditas“ siūlo įvairias apskaitos paslaugas, tokias kaip apskaitos vedimas, apskaitos sistemos tobulinimas, patarimai praktiniais ir metodologiniais apskaitos klausimais, atskirų apskaitos barų tvarkymas.