Paslaugos

UAB „Infoauditas“ šiuo metu siūlo šias paslaugas:

  •     Finansinių ataskaitų auditas
  •     ES projektų auditas
  •     Buhalterinės apskaitos tvarkymas
  •     Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
  •     Revizoriaus paslaugos
  •     Mokesčių ir apskaitos patikrinimas
  •     Apskaitos politikos rengimas
  •     Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas
  •     Kitos sutartinės paslaugos

Finansinių ataskaitų auditas
UAB „Infoauditas“ atlieka įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotų finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS), auditą.

Projektų auditas
UAB „Infoauditas“ atlieka Europos Sąjungos ir kitų fondų teikiamos paramos lėšų auditą, konsultuoja projektų finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, fondo lėšų įsisavinimo bei kitais klausimais.

Buhalterinė apskaita
UAB „Infoauditas“ siūlo įvairias apskaitos paslaugas, tokias kaip apskaitos vedimas, apskaitos sistemos tobulinimas, patarimai praktiniais ir metodologiniais apskaitos klausimais, atskirų apskaitos barų tvarkymas.